Deichmanske.

Den nye centralbygning paa Hammersborg.

Det nye biblioteket. Byarkitektens forprosjekt.

Aftenposten, 16.12.1920: Som nævnt besluttede formandskabet igaaraftes, at spørgsmaalet om arkitektkonkurrence for Deichmanske bibliothek paa Hammersborg oversendes finansudvalget.

Byarkitekt Aars har udarbeidet et forprojekt, hvori er medtaget ogsaa rampeanlægget langs den nye gjennembrudsgade og broen over denne ved Grubbegaden.

Bibliothekbygningen er – skriver byarkitekten til Hammersborgkomiteen – planlagt i nøie samarbeide med biblithekar Arnesen, hvem man skylder megen tak for værdifulde oplysninger af biblioteknisk art. Bygningen indeholder 2 hovedetager samt 1, delvis 2 underetager.

Ved Schandorphs gade er arrangeret en overbygget gjennemgang, hvor det nødvendige antal trappetrin er anlagt, førende op til Krist kirkegaard.

Bibliothekets hovedindgang er anlagt midt paa hovedfacaden, omtrent ret bag Trefoldighedskirken, med adkomst dels fra Fredensborgveien og dels ved trappeanlæg i forbindelse med rampen ved Schandorphs gade bag kirken og ved den nyregulerede gade.

I første etage er foruden vestibule trapper, garderobe etc. anbragt.

Hovedudlaan for voksne med rum for kortkatalog, læsesal med stuierum for teknisk og fagliteratur, musikbibliothek. Paa den nordre side af gjennemgangen er anlagt en foredragssal.

Anden etage indeholder kontor for bibliothekar, sekretær, bogholderi, katalogiseringsrum, rum og kontor for bibliothekskolen, for skolemuseets centralbibliothek og 3 rum for selve skolemuseet.

[…]

Som før nævnt, haster det med denne sag paa grund af hovedbibliothekets tidligere omtalte utrygge leieforhold i Kristian 4des gade 8-10.

Bibliothekar Arnesen gjør i en skrivelse til tilsynskomiteen opmerksom paa, at gaardens eier, De mekaniske verksteders landsforening, som betingelse for, at Deichmanske skal faa lov til at sidde udover april flyttetid 1921, kræver sikkkerhed for, at byggeprojektet paa Hammersborg fremmes med al mulig raskhed.

[…]