En Kristianialæge for meddomsrett.

Recepter paa brennevin.

Karikatur av G. Michelsen, Oslo museum.

Dagbladet, 1.10. 1920: Ut paa kvelden den 20. oktober i fjor blev en 25 aar gammel fyrbøter anholdt for drukkenskap. Han hadde da paa sig 5 resepter paa sprit, og alle lød de paa forskjellige navn.
Reseptene blev saa beslaglagt av politiet for hvilket fyrbøteren dagen efter forklarte, at han hadde faatt reseptene av vedkommende lege, som praktiserer her i byen, idet han angav aa skulle ha sprit til sin søsters konfirmasjon.
Under den rettslige efterforskning, som aapnedes mot lægen og fyrbøteren, nektet lægen at fyrbøteren hadde talt noget om konfirmasjon. Fyrbøteren led av bronchit og derfor hadde han faatt spriten. Fyrbøteren gikk under de rettslige forhør fra sin forklaring for politiet og erklærte, at han hadde faatt spriten. Naar han hadde sagt noget annet for politiet, var det fordi han den gang var saa ør og fortumlet.
[…]
Saken behandledes i dag i meddomsretten, hvor begge de tiltalte erklærte sig ikke straffskyldig. Lægen fortalte, at han hadde behandlet fyrbøteren for en sterk bronchit, og hadde forskrevet ham spirituosa. Da fyrbøteren kom paa lægens kontor den 20. oktober sa han at han skulde ut paa en længere reise og bad om sprit saa han kunde ha forhaanden, hvis han skulde bli daarlig. Lægen ansaa det som sin plikt aa gi fyrbøteren, som var hans patient, den fornødne sprit med paa reisen og utstedte reseptene. Naar lægen satte forskjellige navn paa reseptene, saa mente han at det ikke var noget galt i det! Han gjorde det kun fordi reseptene lettere skulde bli ekspedert paa apoteket.
[…]
Vedkommende læges navn er K. Haanshus.