100-aaring.

Her, i Øvre Vaskegang 2, ble Anne Dorthea Steffensen født 21. september 1820. Foto: Fritz Holland 1938, Oslo museum.

Aftenposten 21.1920: Det er ikke ofte, at indfødte Kristianiamennesker bliver 100 aar gamle, men en saadan har man paa kommunens hjem «Prins Christian Augusts Minde», Storgaden 36, hvor en af pleiepatienterne, Anne Dorthea Steffensen, i dag fylder 100 aar.

Hun er født 1820 her i byen i «Fjerdingen», nu Christian Krohgs gade, i «Slaamotgaarden», som hun kalder det. Gaarden, en 1-etages træbygning, staar den dag idag. Den har nr. 2 til Øvre Vaskegang. Paa pleiehjemmet har hun været i vel 3 aar. Hun har længe været sløv og hører meget daarlig, men har dog til stadighed gaaet oppe.

For et par maaneder siden faldt hun imidlertid overende paa gulvet og har siden maattet holde sengen. Hun er ugift og har ikke slegtninger i live, men mange venner, som alle giver hende det bedste lov.

Selv kan hun nu lidet fortælle om sit liv, som sikkert er forløbet uden større begivenheder. Det har været et liv i arbeide og fattigdom helt fra barndommen af. Moren døde under den første koleraepidemi her i byen i 1833. Farløs blev hun først noget senere. Moren holdt hun meget af. Faren derimod var temmelig drikfældig og under rusen slem. Han var tobakspinder. Den gamle er som sagt ugift og siger selv, at hun ikke har turdet gifte sig, fordi hun saa den daarlige opførsel, faren viste med moren, og at hun selv kunde risikere at faa det ligedan. Dette er noget, som har prentet sig ind hos hende, for om det snakker hun tidt og ofte.

Saa snart det lod sig gjøre, kom hun bort til fremmede og har havt tjeneste hos forskjellige familier her i byen, tildels i mangfoldige aar paa hvert sted. Derefter var hun længe gravkone. Før hun kom paa pleiehjemmet, havde hun i ca. 30 aar bolig i «Peder Mikkelsens Enkestue» ved Kroghstøttens sygehus. Hun drev i denne tid med strikning. De sidste 3 aar har hun dog maattet lægge aarene op. Men da havde hun ogsaa en lang arbeidsdag bag sig. De enkelte arbeidsdage har nok ogsaa for hende været betydelig længere end nutildags, rimeligvis henimod det dobbelte. Ferie har hun aldrig vidst af og har praktisk talt aldridg været ude af byen. Alligevel er hun glad og fornøiet og har intet at klage over. Hun har glædet sig svært til 100-aarsdagen, og der vil paa pleiehjemmet blive lavet en fest til hendes ære.

Red: Anne Dorthea Steffensen døde i november samme år og ble begravet fra Kroghstøtten sykehus.