En sørgelig sommer for de badende.

Juni var god men juli usædvanlig slet.

Hovedøya bad. Ukjent foto, Byarkivet.

Aftenposten, 11.8. 1920: Sommeren har ikke indbudt til at gaa i vandet – tvertom. Regn og kulde har været fremherskende. Og det hjælper lidet om der er en varm soldag imellem. De fleste mennesker maa have mindst to soldage, før de bader; en til at bestemme sig paa og en til at bade paa. Besøget paa de kommunale bad paa Hovedøen kan tydelig fortælle, hvorledes veiret har været; naturlig giver Det meteorologiske institut bedre besked om det, men badene fortæller ogsaa sin historie.

Juni var udmerket fra et «badelig» stand- og synspunkt. Da var der rekordbesøg – hele 89,000 mennesker. I fjor syntes man det var straalende, at 60,000 mennesker havde badet paa Hovedøen i juni; men iaar skal jo alle rekorder slaaes, baade i Antwerpen og herhjemme. Men var juni en rekord opover, saa var juli til gjengjæld en rekord nedover; mod fjoraarets 108,000 julibadende kan man bare stille op mellem 60-70,000 iaar.

Paa Hovedøens bad er det naturligvis mest gutter, som bader. Ikke saa at forstaa der ikke ogaa bader en mængde voksne; men det unge Norge er i absolut majoritet. Om eftermiddagen – naar veiret er godt – yrer det av nøgne gutteskrotter, og færgene fra Akerselven og Akershusbryggen gaar hver tur overfyldt. Vandet ved Hovedøen er jo efter omstændighederne ganske godt, og holder veiret, hvad det nu begynder at love, saa vil august sandsynligvis blive en udmerket bademaaned.