Bodsfængselsløkken som offentlig park.

Aftenposten, 10.6. 1920: Som nævnt besluttede formandskabet igaaraftes et mageskifte med Staten, saadan at kommunen faar 10 maal grund af Bodsfængselsløkken langs Grønlandsleret og Borggaden, mod at Staten faar grund af kommunens eiendom, Jordals teglverk, til tomt for huse til Bodsfængselets funktionærer.

Dermed er det første skridt taget til Bodsfængselsløkkens udlæggelse in sin helhed som offentlig park. Paa ovenstaande rids er det areal, som nu straks, ifølge overenskomsten, skal parklægges af kommunen, betegnet med skraastreger.