Nye Hjem-udstillingen i Ullevaal haveby.

Masser af nye vakre ting.

Aftenposten, 8.5. 1920: Initiativet til denne stort anlagte udstilling, som tegner til at blive meget interessant, og udbytterig, er som bekjendt taget af Boligreformforeningen, som derfor fortjener al mulig anerkjendelse.

[…]

Udstillingen har af Boligraadet faaet overladt tre vakre hus i Ullevaal haveby. Husene er netop i disse daage færdigbygget. Med dampveivals og veiarbeidere oparbeides faden med en fart, som desværre ikke er særlig almindelig. Foran husene laver en skare gartnere yndige haver. Om græsplænerne bliver grønne til aabningsdagen afhænger af veiret, men der vil i hvert fald være plantet trær og buske og det pragtfuldeste vaarblomsterflor. Foran udstillingens hovedbygning bliver der friluftsrestaurant under baldakiner, og inde i den samme bygning bliver der kafé. Udstillingen har faaet baade øl- og vinret.

Med konservator Kielland som cicerone foretog vi igaar en snartur over udstillingens enemerker. Overalt var der smagfulde, vakre, praktiske og billige ting og ofte var det billigste det vakreste. Særlig lægger man merke til de nye koselige tapeter fra Vallø tapetfabrik, som efter Boligraadets bestemmelse herefter skal anvendes i alle de boliger kommunen bygger. […]

Forskjellige møbelarkitekter har faaet hver sin leilighed at montere. Arkitekt H. Munthe-Kaas har faaet en hel afdeling af et hus for sig selv. Blant de andre deltagende arkitekter er arkitekt Magnus Poulsson, som har tegnet møblerne efter «Brugskunst»s bestilling. Videre deltager arkitekterne Ingri Aas, Adolf Jensen og Martins. Arkitekt Blakstad har blant andet tegnet en enkel og vakker koksovn. Den er støbt paa Kværner brug og er en udmerket afløser af de vante koksovne med alskens banale udsmykninger.

Fru Schønberg-Jacobsen indreder et ideelt elektrisk kjøkken, hvortil Per Kure leverer udstyret.

[…]