Ny bok: En stjerne i margen

I juli 1919 avskaffet Stortinget endelig den forsmedelige grunnlovsparagrafen som nektet folk med fattigunderstøttelse retten til å stemme. Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen har skrevet en gnistrende god bok om de fattiges kamp for stemmeretten.

Gjennom boka følger vi seks kvinner som ble nektet å stemme ved kommunevalget i 1916. Arbeiderpartiet løftet klagene deres helt inn til stortingsbehandling, og etter en lang og bitter kamp opphevet Stortinget grunnlovsparagrafen 52d om suspensjon av stemmerett grunnet fattigstøtte. Blant kvinnene finner vi også Anna Henriette Svendsen, tippoldemor til en av dagens oslorepresentanter på Stortinget, Une Bastholm, som har skrevet forord til boka.

Alle de seks kvinnene var enker eller fraskilte, og  som enslige forsørgere hadde de vært nødt til å be om fattigstøtte fordi de var i den ytterste nød. Dette skaffet dem «en stjerne i margen» i valgmanntallet som skulle bli vanskelig å bli kvitt.

Boka gir oss en historie på flere plan: Den store framstillingen av fattige arbeiderkvinners kamp for stemmerett, samt flere levende fortellinger om enkeltskjebner – om modige kvinner som ikke fikk endene til å møtes, til tross for deres daglige slit for tilværelsen. Og innimellom den store og de små historiene finner vi drøssevis med interessante detaljer om byens utvikling, om forholdene i bydeler og på enkelte adresser. I tillegg gir bredden av store og små perspektiver også et bilde av et Norge i forandring, der bygdene pumper sitt fødselsoverskudd inn i byene generelt, og Kristiania spesielt. Og selv om bytilværelsen kunne være forlokkende, var det langt fra alle som fikk sine drømmer oppfylt. Men i den grå hverdagen kan vi også skimte positive utviklingstrekk på vei mot velferdsstaten, slik som åttetimersdagen, som også ble innført i Norge i 1919.

Karoline Emilie Larsen – en av bokas hovedpersoner, i sine eldre år.

Kapitlene om de enkelte kvinnene er brutal kost – men de forteller om ulike forutsetninger. Ingen kommer fra velstående familier, men det er en variasjon mellom solid håndverksfamiliebakgrunn og direkte elendige oppvekstkår. En rystende historie om en fars overgrep mot datteren viser at rettssamfunnet hadde langt å gå på flere fronter – der også offeret ble dømt for overgrepsmannens gjerninger. Noen av kvinnene blir enker, noen er skilt på grunn av mannens alkoholisme.

Men felles for de seks kvinnene er at de er sterke individer, at de pliktoppfyllende gjør hva de kan for å tjene til livets opphold, at de deltar i den viktige organiseringen av arbeiderkvinnene – og at de er nødt til å be om fattigstøtte i de vanskelige årene fra 1910 og utover. Da herjet boligmangelen i hovedstaden, og det var ingen økonomiske marginer for de som mistet inntekten.

Boka er utgitt av Oslo byarkiv og er skrevet av to av byarkivets hushistorikere – Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen. Byarkivet er heldige som har så formidlingssterke fagfolk i huset. Boka er å få kjøpt i nettbokhandlene for beskjedne 100 kroner (pr. 27.4. i hvert fall på Tanum.no og Haugenbok.no).