Akershusomraadet.

Akershuskomiteens af samtlige autoriteter godkjendte endelige reguleringsplan.

Aftenposten, 12.3. 1920: […]

Jernbaneforbindelsen mellem Øst- og Vestbanestationen skaffes tilveie paa den maade, at der fra Østbanestationen føres en høibane frem langs Børsen til Skippergaden over samtlige kommunikationslinjer, – videre under Dronningensgade og derfra i tunnel under Fæstningen og Tordenskjolds plads til Vestbanestationen, hvor tunnelen munder ud.

Denne tunnelbane vil give dobbeltsporet forbindelse for persontrafik og enkeltspor for gods.

Det 4de spor, som Statsbanerne kræver, – et godsspor – skaffes ved, at den nuværende havnebane føres ind i en tunnel nr. 2 under Fæstningen, udmundende ved Jomfrutaarnets bastion, – se planridset.

Tunnelbanerne tænkes elektrisk drevet.

[…]

Som man af planen vil se, vil der over det hidtil stængende Akershusomraade blive skabt en række gode trafikaarer, samtidig som den indre fæstning bevares. Raadhusgden udvides nærmes Tordenskjolds plads til 30 meter. Man faar Myntgadens gjennembrud i fuld brædde. Akersgaden føres frem til Fæstningen, – til den nu aabnede port.

[…]