Gokstadskibet paa Jernbanetorvet?

Byarkitekten enig med Vigeland.

Gokstadskipet i 1905. Ukjent foto, Oslo museum.

Dagbladet, 8.1. 1920: Som tidligere meddelt, har Gustav Vigeland foreslaatt, at de 50 000 kroner Den norske Amerikalinje har skjenket til Jernbanetorvets kunstneriske utsmykning, anvendes som bidrag til aa støpe Gogstadskibet[1]journalisten blåholder på Gogstad, mens det står Gokstad i overskriften i bronce.

Arkitektene Bjercke og Eliassen har gitt hr. Vigeland sin tilskutning, men foreslaar at ideen først prøves med lekter og strie i full maalestokk.

Den nye byarkitekt hr. Harald Aars har nu avgitt sine uttalelser. Han erklærer at han finner ideen om aa reise en modell av Gogstadskibet paa Østbanetorvet i Karl Johansgates forlengelse for aldeles udmerket. Han mener at dette monument vil virke sterkt og eiendommelig og vil brenne sig inn i erindringen om noget vakert og storslagent. «Man vil ikke kunne reise vaare krigsforliste sjøfolk et vakrere, enklere og mere talende minne enn Gogstadskibet støpt i bronce, høit hevet over trafiken, og som Vigeland tenker sig det, baaret oppe av to stenpillarer, som oventil utløser sig i et let understell av smiejern, hvori skroget hviler som paa en slipp. Og nettop for Den norske Amerikalinje maa der efter min opfatning ligge noget meget tiltrekkende i den tanke, aa delta i reisningen av et saadant monument, som samtidig er et minne om, at Norge som sjøfarende nasjon har en tusenaarig tradisjon.

Som stedet for monumentet over de krigsforliste sjømenn synes ogsaa denne plass særdeles velvalgt, – like ved havnen og foran bygninger, hvor skibsfartsinteresser er de fremherskende.»

 

References

References
1 journalisten blåholder på Gogstad, mens det står Gokstad i overskriften