Centralbad i Torvgaten.

Torggata bad 1925. Den nye østfløyen sammen med restene av det gamle badet. A.B. Wilse, Oslo museum

Dagbladet, 5.12. 1919: Badeutvalget foreslaar aa rive det gamle Torvgatens bad.

Kommunens finansutvalg skal mandag behandle et forslag fra badeutvalget om konkurranse til et nytt stort centralbad i Torvgaten. Torvgatens bad har vist sig aa være altfor litet. Mange hundrede maa hver dag gaa uten aa faa plass. Og da badetrangen øiensynlig er steget meget sterkt i det siste aar, er det klart at der saa hurtig som mulig maa foretas noget effektivt for aa skape rummeligere forhold. De nye bad som er bygget i de siste aar har ikke avlastet Torvgatens bad det allerringeste, og det er ingen grunn til aa tro, at Bislet bad som blir ferdig til høsten, vil hjelpe særlig meget. Hvad vi trenger er et stort og helt moderne centralbad. Badeutvalgets utkast gaar ut paa at Torvgatens bad rives ned for aa gi plass til det nye bad. Baade nedrivningen og nybygningen skal foregaa delvis. Før man lar det gamle bad rive bygges en av de nye fløier ferdig. Det nye bad skal gi plass for 75-80 karbad, et badstuebad for menn med 75 avkledningsrum og et for kvinner med 50. Videre et svømmebasin (25 meter) med 80-90 rum og en medicinsk avdeling paa 24 rum. Utvalget foreslaar at der innbydes til arkitektkonkurranse. I tidligste fall vil man kunne paabegynne nybygningen høsten 1920.

Tidligere Kristiania bad- og vaskeanstalt i Torggata. 1910, ukjent foto, Oslo museum.