Oslohistorien i kartform

Arkitekturhistorikeren Geir Tandberg Steigan har skissert hovedstadens historie gjennom 55 ulike kart, og det er atskillig lærdom å hente for de fleste.

Boka er delt opp i fem hovedkapitler – om kultur, et overordnet historisk blikk, om de ulike delene av byen, om byens mørke sider og om forholdet mellom øst og vest.

Kulturkapittelet er blant annet viet fire av byens store kunstnere – Ibsen, Munch, Hamsun og Undset. På et eget kart har forfatteren plassert over 70 adresser som er knyttet til disse kulturpersonlighetene. Visste du for eksempel at både Knut Hamsun og Edvard Munch bodde i lengre perioder på Hotel Scandinavie på hjørnet av Dronningens gate og Karl Johan? Tilsvarende får vi en runde med Lillebjørn Nilsen, krimhelten Harry Hole og TV-serien Skam. En skokk av andre kulturfolk, som Cora Sandel, Arnulf Øverland og Rudolf Nilsen blir også festet til kartet.

Det kanskje mest interessante hovedkapitlet handler om utviklingstrekk i ulike deler av byen. Her får vi blant annet en omtale av det gamle Vaterland, med adresseplassering av mer eller mindre kjente og/eller beryktede serveringssteder, ikke minst kafeen som Abelone Christensen – kjent som Vaterlands dronning – drev i Karl den XIIs gate. Enerhaugen får et eget kapittel, likeså boligstrøket Balkeby – og her lærte anmelderen at det nåværende borettslaget Balkeby ikke ligger på samme sted.  Det opprinnelige lå på nordsiden av Bogstadveien, hele veien bortover mot Schønings gate.

Et eget kapittel er viet industribedriftene langs Akerselva. Her får vi en interessant og detaljert gjennomgang av de enkelte bedriftene med årstall, beliggenhet og eiere.

Ellers dekker boka viktige utviklingspremisser i byens historie – så vidt forskjellige som isens tilbaketrekning og bybrannens herjinger i 1858 – og enda dystrere trekk som handler om drap og gravsteder. Så får vi mot slutten noen ganske tankevekkende kart som viser de markante forskjellene mellom øst og vest i byen. Et kart som viser inntektsforskjellene i byen gir et brutalt bilde av oppvekstvilkår og klasseskiller.

Alt i alt er dette en svært interessant bok som gir leseren nye perspektiver på både kjente og ukjente elementer i byens historie. Fordi hvert kart konsentreres om ett perspektiv, får forfatteren fram mye detaljert informasjon, og han har tatt seg bryderiet med å rote litt ekstra i fotoarkivene for å finne fotografier utover de som er mye brukt fra før.