Hovedstadens annet sykehuskompleks.

Et «havebyanlegg paa Østkanten» med 35 000 kvadratmeter bebygget grunn.

Dagbladet, 9.10. 1919: Efter opdrag av plankomiteen for Østkantens sykehus har arkitektene Engelstad & Nordan utarbeidet et forprojekt til sykehuset opført paa den dertil innkjøpte tomt av gaardene Haavind, Ulven, Valle i Østre Aker.

Anlegget omfatter administrasjonsbygning, en medisinsk paviljong, en kirurgisk paviljong, en kirurgisk paviljong, barneavdeling, tuberkuloseavdeling, tuberkuloseavdelingens centralinstitut, centralbad, pathologisk laboratorium, betjeningsbygning og økonomiavdeling.

[…]

I midten ligger det centrale haveanlegg med baseng og springvann og begrenset av de medisinske og kirugiske avdelinger og centralbadet i bakgrunnen.

[…}

Paa venstre side av centralbadet ligger barneavdelingen og til høire det pathologiske laboratorium med likhus og kapell, som har direkte utgang til den nye gaten.

Nordligst ligger tuberkuloseavdelingens fem bygninger med eget centralbad og med hovedfasadene mot syd og syd-vest.

[…]

Gjennemkjørselen er lagt gjennem administrasjonsbygningens midtparti, den er 5 meter bred, saa to automobiler kan passere hver andre. […] I 2. etasje har presten og forstanderinnen sine kontorer med forværelser, spisesal, lese- og røkeværelser for ugifte læger, boliger for assistentlæger, hospiterende læger, forstanderinne, telefonistinner […]

[…]

Tuberkuloseavdelingen ligge samlet for sig nordligst paa tomten. Den er paa 420 sykeplasser, delt i en mansside paa 156 patienter i to bygninger og en kvinneside paa 192 patienter likeledes i to bygninger, samt en barnepaviljong paa 72 barn.

[…]

For prøvesøstre og elever – ialt 216 personer – samt endel andre kvinnelige funksjonærer er der opført en en egen betjeningsbygning med forsamlingsværelser, spisesal, leseværelse og foredragssaler samt bibliotek.