Resultatet i Kristiania.

69 977 nei og 18 512 ja.

Valgkamp utenfor Sofienberg skole 1919. Foto: Oscar Hvalbye, Oslo museum.

Norske Intelligenssedler, 8.10. 1919: Spændingen var utløst da optællingen begyndte igaarmorges i Kristiania. Forbudsfolket hadde sit paa det tørre og nei-menneskene var forlængst traadt ind i resignationens stadium.

Allikevel blev Kristianiaresultatet imøteset med en viss interesse. Og da vaøgstyret og tællekorpset kl. 9 forsamledes i bystyrets møtesal for at begynde optællingen, var man da ogsaa begavet med etpar av de følelser som ledsager «store øieblik».

Tællekorpset bestod av 50 mand. Administrator var hr. Christopher Lund.

Først gik man løs paa de 1734 stemmer som var avgit paa forhaand. De skulde kontrolleres. Samtidig blev imidlertid de øvrige konvolutter aapnet. Sorteringen tok sin begyndelse. Klinten blev skilt fra hveten. Neier blev lagt i en bunke, jaer i en anden.

Bunkene vokset – ja-bunkene litt, nei-bunkene meget. For at bruke et matematisk uttryk – høidene steg omtrent i forholdet 1 : 3. Men der var ingen som graat for det. Foreteelsen var kun en stadfæstelse av en gammel forhaandsdom.

Av og til steg dog nei-bunkene endnu mer. Nei fulgte paa nei. Og da klokken blev 1 noterte man: Uranienborg foreløpig 6000 nei og 1000 ja. Indtrykket blev imidlertid mildnet da man straks efter førte op: Gamle Aker 5200 nei og 2100 ja. Saa bragte Oslo en liten overraskelse. Paa tavlen lyste: Oslo 6000 nei og 2000. Samtidig meldtes: Hammersborg 6000 nei og 2000 ja.

Nu visste man hvad det vilde ende med. Saa fortsatte optællingen endnu en liten stund, og kl ½3 kom det endelige resultat. Det var Oslo. Her notertes 12,383 nei, 4070 ja.

Saa gik der igjen et kvarters tid. Tællerne arbeidet under høitryk. Men før klokken var tre var Grünerløkkens kreds optællet. 11,597 nei og 4395 nei.

Næste resultat var: Uranienborg 16,480 nei og 2038 ja, og kl 3½ var optællingen for Hammersborg tilendebragt. Her var der 11,856 ja og 2786 nei,

Sidst kom resultatet fra Gamle Aker. Det kom først ved ½8-tiden og bragte tallene 17,661 og 5523.

Alt i alt blev der i Kristiania avgiy 69,977 nei- og 18,512 ja-stemmer.