Almindelig luftpassagertrafik begynder i dag paa Bestumkilen.

Aftenposten, 27.9. 1919: Hvis veiret tillader det, vil a.s. Nordisk luftkraft fra i dag af sætte i gang passagerflyvning med sin Curtiss flyvebaad, som selskabet kjøpte av mr. Batts. Flyvningerne vil foregaa hver dag fra «Maritim» ved Bestum. Der har alt meldt sig flere passagerer.

Først igaar fik selskabet – efter at baaden var besiktiget af marinekaptein Thommessen – indvilgelse til at drive passagertrafik. Turene, som vil vare 10 minuter eller mere, koster 100 kroner pr. 10-minut. Der er altsaa ikke tale om almindelig rutetrafik, bare enkelte opstigninger. Premierlløytnant Horgen er, som før nævnt, baadens fører.