Musikpaviljonen endelig færdig.

Stabsmusikken i musikkpaviljongen på Karl Johan,
1930-tallet. Foto: Arb-ark.

Aftenposten, 24.9. 1919: Folk flest har sikkert gaaet og troet, at musikpaviljonen, som den nu har været i brug det siste aar, var helt og holdent færdig. Men saa er ikke tilfeldet. Udsmykningen af de bare postamenter ved trappen har manglet helt til i dag.

Billedhugger Torbjørn Alvsaaker har modelleret og hugget to barnegrupper, som i eftermiddag bringes paa sin plads.

Grupperne er hugget i samme stensort som paviljonen, nemlig Ignbergs kalksten. Figurerne, som kunstneren har været meget heldig med, symboliserer musiken og vil sikkert komme til at staa godt til paviljonen. Figurerne er 1½ m. høie.

I morgen først er altsaa musikpaviljonen helt færdig.

Les om åpningen av paviljongen i 1917

(Aftenposten 4.8.2004).