Vældig brand paa Grønland.

Ca. et dusin huse strøket med.

Edvard Munch: Brann på Grønland (Munchmuseet)

Morgenbladet 17.9. 1919: Ved 11-tiden iformiddag meldtes brand fra Grønland, og kort efter stor brand fra Linderud & Breiens kassefabrik og høvleri, et stort fabrikanlæg paa den ene side og Bækkegaten paa den anden. Ilden hadde her faat let og rikelig næring i de store trævarelagre, og i den friske søndenvind forplantet den sig med rivende hurtighet til hele rækken av de smaa gaarde, deriblandt flere mindre træhuse, ut mot Grønland.

Ved vor ankomst til brandstedet slog flammer og sorte røkmasser høit mot himlen, og skjønt brandvæsenet allerede var i fuld aktivitet og allerede hadde talrige slanger utlagt, var det klart, at branden vilde faa et meget betydelig omfang. Man overdriver vel neppe, naar man siger, at dette er blit den største brand paa mange aar her i byen.

Hele kassefabriken med lagre var hurtig fuldstændig omspændt av flammerne, og hele husrækken mot Grønland var likeledes redningsløst fortapt. Beboerne gjorde like til sidste stund fortvilede anstrengelser for at redde sit bohave. Dragkjærrer, fulde av møbler, beklædningsgjenstande og varer av enhver art, blev ustanselig kjørt bort. I et av husene forsøkte man at lempe et piano fra 2den etage ned paa gaten, men forsøket mislykkedes, og pianoet knustes mot brostenene. I Schønwetters bakeri søkte man at redde hele beholdningen av bakervarer, noget som dog vistnok kun delvis lykkedes; midt mellem alle brandslangerne fløt brød og honningkaker i store mængder. Saavidt man har kunnet bringe paa det rene, er heldigvis ingen menneskeliv gaat tapt under branden og heller ingen kommet tilskade. Men man var i den første forvirring vidne til mange uhyggelige scener, hvor graatende børn løp omkring og fortvilet ropte paa sine forældre.

[…]

Brændt er følgende husnumere: Grønland 15, 17, 19, 21, 23, 25b, 27, 29, bakgaardene  19b, 21b, 25, Bækkegaten 11b.

[…]

Etter brannen. A. B. Wilse 1919. Oslo museum.

Brandvæsenet foretok utrykning fra Hovedstationen, Grønlands, Vaalerengens og Grünerløkkens stationer. Senere blev ogsaa Solli og St. Hanshaugens stationer allarmert. Antagelig var over 100 brandfolk i aktivitet, og alt disponibelt materiel blev tat i bruk.

[…]

Den store brand vakte selvsagt stor opsigt over hele byen. Vi fik ustanselige opringninger med forespørsler om, hvor det brændte, og mange mennesker, som vistnok eller sjelden eller aldrig færdes i disse bydele, begav sig til brandstedet. Blant de mest interesserte tilskuere bemerket vi Edv. Munch, som ivrig tok skisser av det maleriske skuespil.

Hele Morgenbladets reportasje her