Den planlagte lufttrafik mellem Kristianiafjordens byer.

Femogtyve kroner for en trekvarters luftfart fra Kristiania til Tønsberg.

Tegning: Øivind Sørensen, Aftenposten 26.4. 1919.

Tidens Tegn, 16.5. 1919: For at vække Tønsbergs interesse hadde «Norsk aeroplanfabrik», hvis anlæg dernede nu paa det nærmeste er færdig, igaar tillyst et møte i byens handelsforening. Selskapets direktør, diplomingeniør Hellesen, gjorde her, efterat ha git en av talrige lysbilleder ledsaget oversigt over flyveteknikkens utvikling og nuværende stilling, nærmere rede for de planer om luftruter mellem byerne ved Kristianiafjorden som «Tidens Tegn» tidligere kortelig har berørt.

Direktøren forutsatte anvendt en flyvebaat av den nye fabriks «F.B.12»-type der i indenskjærs fart vil kunne medta 15 passagerer og 100 kg. i pakkepost. Med en slik maskine vil man med lethet kunne trafikere følgende tre ruter daglig:

Rute 1. Fra Tønsberg kl. 7 morgen til Fredrikstad, derfra til Larvik, saa nordover om Sandefjord, Tønsberg og Moss til Kristiania klokken 9.05.

Rute 2. Fra Kristiania klokken 10 formiddag om Moss til Fredrikstad, derfra til Fredrikshald, saa tilbake til Fredrikstad og endelig over til Tønsberg med ankomst klokken 12.

Rute 3. Fra Tønsberg klokken 6 eftermiddag over Moss til Kristiania, derfra igjen til Moss og Tønsberg, videre over Sandefjord til Larvik og saa tilslut tilbake til Tønsberg klokken halv ni.

[…]

Det vil med andre ord ikke komme til at koste mere end nogen og tyve kroner at flyve fra Kristiania til Tønsberg, altsaa bare det dobbelte av en anden klasses jernbanebillet. Tar man saa i betragtning at reisen med vestbanen tar henimot fem timer, mens der med flyvebaat kun vil medgaa tre kvarter, blir det uvilkaarlig indlysende at en luftfart vil være ensbetydende med en direkte økonomisk besparelse.

[…]

Les mer om Norsk aeroplanfabrik her