Bloms bodega aapner igjen.

Bloms bodega. Kunstner: Hans Olaf Heyerdahl, Oslo museum.

Dagbladet, 11.3. 1919: Bloms bodega aapnet i dag efter aa ha staat lukket i over et aar. Den store strøm av mennesker som idag har strømmet ind og ut gjennem porten i Karl Johans gate 41 glædet sig ved aa konstatere at deres kjære gamle møtested er fuldstændig uforandret. Ialfald av utseende. Man merker en ikke kanske svak lugt av stekt fisk og andre dyrtidsretter, som tidligere har været ukjendt paa dette sted. Hr. Fredrik Pettersen har av hensyn til bestemmelsen om den halve flaske som kun skal serveres til mat, set sig nødt til aa oprette et kjøkken. Idag servertes fiskeboller (kr. 0,80 pr. ret) og stekt flyndre (kr. 1).

Aftenposten 10.3.1919

Jeg tror folk skal bli fornøiet med maten, sier hr. Pettersen, bare vi nu kunde faa et bedre smør. Men frk. Scheie er vidunderlig dygtig og hun klarer selv med de nødtørftige hjælpemidler som nu staar til disposition for en kjøkkenchef aa fremstille det utænkeligste.

– Men vinen, hr. Pettersen?

– Den er bedre end før. Bedre end da jeg saa mig nødt til aa lukke. For da var det bare «spansk» og det kunde jeg ikke by folk.

Blomst.