Pensionat for storthingsmænd og statsfunktionærer.

Frogner kirke med Gimle--komplekset 1924. Foto AB Wilse, Oslo museum.

Aftenposten, 6.3. 1919: I statsraad i dag er besluttet fremsat proposition om kjøb af  det ufuldførte eiendomskompleks Gimle ved Frogner kirke for 850,000 kr. Det er meningen at lade det fuldføre som pensjonat for storthingsmænd og  statsfunktionærer.

Til bygningens fuldførelse foreslaaes bevilget 1,280,000 kr.

Det er meningen at gaa i gang med at bygge saa snart som mulig.