Gaar Nationalteatrets orkester over til byorkester?

Planer om et filharmonisk selskap.

Filharmonien i aulaen i 1920. Ukjent foto, Oslo museum.

Dagbladet, 6.3. 1919: En kreds av musikinteresserte damer og herrer har i disse dager optat arbeidet for dannelsen av et filharmonisk selskap til drift av et konsertorkester.

Det er nedsat et arbeidsutvalg bestaaende av skibsreder A.F. Klaveness, dr. Nils Roede, overingeniør Heber, direktør Nobel Roede, generalagent Carl S. Dyste og advokat Nils Onsager. Selskapet kan ventes stiftet i den nærmeste fremtid.

Man kan vel i nedsættelsen av dette arbeidsutvalg se den første begynnelse til dannelsen av et fast byorkester. At planerne for et saadant tar fast form paa en tid da Nationalteatrets orkester har opsagt sin forbindelse med teatret er vel heller ingen tilfældighet.