Telefonrationering fra i morgen igjen.

Fra kl. 9 er alle telefoner stængt i 2 formiddagstimer.

Kristiania rikstelefonstasjon 1918. Footo: Severin Worm-Petersen, Teknisk museum.

Dagbladet, 11.2. 1919: Telefonrationeringskomiteen meddeler, at timerationeringen av telefoner vil bli gjenoptat fra i morgen kl. 9! Det korte varsel blir git i en annonce i aftenavisen i aftenavisen ikveld.

Sekretæren i rationeringskomiteen oplyser paa vor henvendelse at det er den overhaandtagende sygdom og overanstrengthet hos personalet som har medførtat man igjen ser sig nødt til aa gaa til denne for publikum saa utaalige foranstaltning.

Rationeringen har været sterkt anbefalt av telefonanlæggets tekniske myndigheter, men komiteen har saa længe som mulig forsøkt aa holde igjen. Stængningen av telefonen vil foregaa til de samme tider som tidligere to timer for hver abonnent i tiden mellem kl. 9 og 4.

Telefondamerne oplyser i en redegjørelse til pressen at det langtfra betyr nogen hvile for dem aa faa timerationering. De maa da betjene to felter. Fordelen skulde altsaa være, at man faar større mandskap til disposition for de linjer som ikke er sat ut av funktion. Men sandelig  er det  mistrøstig, at telefonmyndigheterne ikke vet bedre  maater til aa bedre deres arbeidsvilkaar paa end ved aa indføre et system, som sliter dobbelt paa de damer, som er i tjeneste og  som ofte kan drive abonnentene  til fortvilelse.