Strandpromenaden.

Nye planer og tegninger udarbeidet af reguleringsvæsenet.

Aftenposten, 5.2. 1919: Kommunen har skaffet sig raadighed over grund med strandlinje fra Filipstad og et stykke udenfor Skarpsno, – til og med Gulbransons løkke. […]

Der er altsaa af kommunen nedlagt ca. ½ million kroner i erhvervelse af areal til gjennemførelse af den utmerkede idé her at faa istand en strandpromenade. Vakkert planlagt vil den blive af enestaaende virkning i de af naturen saa tiltalende omgivelser. Samtidig vil jo denne strandvei blive en meget vigtig færdselsaare.

Det er jo lidet fornuftig at erhverve kostbar grund for at lade den ligge brak i aarevis. De kommunale autoriteter har da ogsaa nu taget sagen op til realisation. Det paaskyndes ved, at havnevæsenet er kommet et godt stykke paavei med sine havneplaner i Filipstad. Havnevæsenet kommer efterhvert til at udstrække sine arbeider videre vestover langs Frognerstranden. Det maa da fornuftigvis ske i sammenhæng med strandpromenadeprosjektet.

Reguleringsvæsenet har i disse dage lagt sidste haand paa tegninger og planer for strandpromenaden elller «Frognerstranden» som avenuen officielt er døbt, – fra Filipstad til Hafrsfjordgaden bortenfor Gulbransons arvingers eiendom. Planerne blev fremlagt i reguleringskommissionens møde i fredags. De oversendes derfra til havnevæsenet til udtalelse.

Reguleringsvæsenets plan gjengives ovenfor. Som man ser, er der foruden selve Frognerstranden, dens avenuemæssige behandling, taget med regulering af tilgrænsende parkpartier, saaledes ved Skarpsno og længere ude, hvor udstillingens sjøfartsafdeling holdt til i 1914. Videre er der en række havnearrangements. Detaljplan er udarbeidet for broovergang ved Framnæs over jernbanesporene til avenuen og videre ned til overfartsstedet til Bygdø. Ogsaa ved Hafrsfjordsgaden er projektereet overgang.

Utvilsomt vil strandpromenaden blive byens vakreste og populæreste spaservei, søgt af befolkningen saavel fra østkanten som fra vestkanten. Dette er en bysag, ikke en vestkantsag. Planen staar paa forhaand høit i hele publikums gunst.

[…]