«Marken» begyndte i dag.

Mange heste, men stive priser.

Aftenposten, 4.2. 1919: «Marken» har taget sin begyndelse i dag. Man maa karakterisere det som livlig, kanske endogsaa meget livlig. Ialfald er der mange heste og mange kjøbelystne. Men priserne er ikke til at spøge med. Hesteeierne ved, hvad de vil have for sine dyr – fra 2800 og op til 4000 kr.

Paa Stortorvet staar slæder og kjøreredskaber, men skal man titte paa det egentlige marked, maa man du paa «Kutørje» og tage sig en tur bort til Handelsstalden. Der stod fra den tidlige morgenstund i dag en hel skare nysgjerrige som med interesse betragtede hestene, hvoraf der var mange vakre og pene dyr. Den sedvanige scene gjentog sig udover hele dagen: sælgeren som skamroste alle hestens dyder og fortrinligheder, kjøberen som med ligesaa stor iver fandt feil og skrøbeligheder.

Der var alle slags heste repræsenteret. De solide tunge arbeidsdyr var dog øiensynlig i majoritet.

Hestekarene stod med hænderne dybt begravet i frakkelommerne og pratede og kritiserede. Det var jo en sjelden anledning til at demonstrere sin sagkyndighed. Blev en rigtig fin hest ført frem, lød der en bifaldsmumlen fra den interesserede kreds.

Om markedsfolkene kunder gjerne skrives flere kapitler. Det er en egen type, som ikke er en dagligdags foreteelse i byens gader. Med pelsluer og tullup sætter de farve på strøget. Det er jo ikke som i gamle dage, da de overbefolkede Grand og konsumerede diverse «haile gule ænker», men fysiognomiet er henimod det samme.

I den aarle morgentime blev en vidne til mangen merkelig fremtoning. Vi fandt i Rosenkrantzgaden en mægtig herre vel indpakket i pelsverk og med en kolossal svepe i haanden. Han saa næsten krigersk ud. Med en morsk mine smeldte han med svepen i luften. «Hyp, vil du rappe dig, svarten». Men anden gamp end ham selv kunde vi ikke opdage.