Den nye store brødfabrik i Christiania.

Fra brødfabrikken i 1932. AB Wilse, Oslo museum.

Morgenbladet, 1.2. 1919: Naar en række fremtrædende mænd i disse  dage indbyder til dannelse av et aktieselskap til anlæg og drift av en moderne  brødfabrik i Christiania er det et  tiltak, som utvilsomt vil  møtes av publikums udelte tilslutning.

Indbydernes navne garanterer opgavens solide forretningsmæssige gjennemførelse og saken synes vel forberedt ved forhaandssikring av autoriteternes støtte like meget som ved de foretagende indkjøp av ovne, maskiner og eiendom for anlægget.

Det sidste er ikke det mindst vigtige. Det maa siges at være et lykkelig tilfælde , at en saa fortrinlig skikket eiendom som Nora bryggeri har kunnet erhverves.

Vi bringer i dag skisser av anlægget som det i sin endelige utbygning er prosjektert av arkitekt Sinding-Larsen.

Blandt den række anbefalinger av foretagendet, som foreligger, skal her nævnes en av professor Axel Holst, hvori fremhæves: «Et saadant bakeri maa hilses med overmaade stor glæde. Ti enhver maa være enig i at det er brødet, som er den vigtigste faktor i folkeernæringen, og at det derfor i første liinje  er ønskelig  at sikre befolkningen et førsteklasses produkt netop av dette fødemiddel.» I samme retning gaar erklæringer fra professorerne Torup og Peter F. Holst, stadsfysikus Bentzen m. fl.