Aaret kjøres ind.

Hester og sleder på Ankertorget i 1917. Foto: A.B. Wilse, Oslo museum.

Morgenposten, 2.1. 1919: Gammel Sædvane tro kjørte Vognmændene det gamle Aar ut og det nye ind.

Allerede ved 10-Tiden Nytaarsaften begyndte Slæde efter Slæde at kjøre ind paa Jernbanetorvet, hvor der efterhaanden ogsaa samledes en Masse Tilskuere, hvoriblandt en hel Del Vaterlandsramp, som underholdt sig med Skrik og Skraal og Smaaslagsmaal indimellem.

Politi tilhest og tilfods var møtt frem og ordnet Slæderne i Række og Rad rundt Jernbanetorvet. Der var Slæder av alle slags, Sluffer, Bred og Spidsslæder, Arbeids-, Kasse og Lardslæder, alle fuldt besatte med glade og lystige Mennesker av begge Kjøn.

Saa henimot Midnat blev de medbragte Fakler tændt og under Skrik og Skraal og Dombjeldeklang satte den lange Kortége sig i Bevægelse bortover Storre Strandgate. Videre gik Turen Raadhusgaten, Tordenskiolds Plads, gjennem Vika, Munkedamsveien, Universitetsgaten, Chr. Augusts Gate over Hammersvorg og Youngstorvet, ned Lübeckergaten tilbake til Jernbanetorvet, hvor man efter et voldsomt Leven atter skiltes. Underveis hadde flere sluttet sig til, saa Kortégen tilslut talte 140 a 150 Slæder.