«Julemerkehusene» paa Ekeberg.

Kristiania sanitetsforenings sidste fortjenstfulde tiltag.

Julemerkehusene anno 1923. Ukjent fotograf, Byarkivet.

Aftenposten, 8.12. 1918: Som nævnt har formandskabet stillet til disposition for Norske kvinders sanitetsforening, Kristiania kreds, 20 maal jord paa Ekeberg sit anlæg af 10 sommerboliger for tuberkulosetruede familier.
Saadanne sommerkolonier har man i udlandet grebet til i vid udstrækning og med glædelige resultater. Stadsfysikus, som vi har talt med, kunde ikke noksom paaskjønne, at kvindernes sanitetsforening nu skaffer indgang for dette hjælpemiddel ogsaa hos os, – saa meget mere paakrævet under de nuværende boligforhold. Formaalet er dobbelt: Familierne bringes ud i landlige omgivelser, frisk luft og sol, og Ekeberg er i saa henseende det gunstigste parti, der kan bydes paa. Ved siden af denne sanitære vinding faar man ved disse «skiftelokaler» til sommerbrug anledning til grundig at rengjøre og pudse op byleilighede, hvad der ellers under de nuværende boligforhold er nærsagt umulig.
[…]