«Ruinparken» i Oslo.

Formandskabet vedtager den udarbeide reguleringsplan.

Foto: A.B: Wilse 1932. Oslo museum.

Aftenposten, 21.11.1918: Magistraten indstiller:

I forventning om reguleringskommissionens endelige godkjendelse vedtages den af reguleringschefen indstillede, i henhold til arkitekterne Bjercke og Eliassens udkast udarbeidede reguleringsplan for indramning af St. Halvardplads og  dens omdannelse til en «ruinpark» i forbindelse med restaureringen af klosterhaven  under den nuværende bispegaard samt afdækning og bevaring af den gamle bispeborg.

Den af Arbeidsdepartementet i sagens anledning foreslaaede overenskomst mellem Staten og kommunen tiltredes, idet det forudsættes, at bispeborgens (stenhallens) ruiner ikke flyttes.

I formandskabet igaaraftes fremsatte forretningsfører Joh. C. Hansen forslag om, at intet af det nuværende parkanlæg skal udlægges privat til  bispegaarden. Dette blev med 15 stemmer ikke bifaldt.

Sagen blev derefter enstemmig besluttet forelagt bystyret overensstemmende med magistratens indstilling.