Kristiania uden cirkusbygning.

Det nye verdenstheater.

Bildet er tatt nedover nåværende Olav 5.s gate av Ruth Raabe i 1933. (Oslo museum)

Aftenposten, 14.11. 1918: Cirkus Verdenstheater er nu færdig efter restaureringen. Ombygningen, som har kostet et par hundrede tusen kroner, har været saa omfattende, at bygningen nu for alle tider er umuliggjort som cirkusbygning. Det er trist for alle dem som endnu har en saa gammeldags og barnlig smag, at de sætter pris paa af og til at komme i cirkus. Til gjengjæld er der nu blevet et udmerket kinematograflokale. Scenen er blevet omdannet og udvidet saaledes, at teppet har faaet et fladeindhold af henved 60 kvm., det er desuden rykket noget tilbage. De malte dekorationer rundt kuplen er fjernet og hele det store lokale er malet i lyse farver. Parkettet er bygget med skraanende gulv og i stedet for de gamle, stygge stole er der kommet magelige hollandske kurvlænestole. Disse skal senere erstattes med bøgestole med buede rygge og behagelige sæder. Hver af disse stole koster 50 kr. og der trænges henved 600 af dem. Ogsaa i logeraderne kommer der nye gode stole. Den store hvide flade over scenen skal dekoreres. Kongelogen er ligesom scenen ombygget og bag den er der indredet en forholdsvis flot foyer.

Imorges aabnes Cirkus verdenstheater for publikum for første gang efter branden. Den store film «En nations fødselsdag» skal spilles.