En kø, som slaar alle rekorder.

12,000 mennesker ekspederet paa fem timer.

Aftenposten. 29.10.1918: I dag har køen foran pengelotteriet antaget dimensioner som aldrig før. Ved 12-tiden iformiddag strakte den sig gjennem Dronningens gade, Karl Johan og Kirkegaden og ned Prinsens gade. En hel del politi tilhest og tilfods havde sin fulde hyre med at holde orden og skaffe passage frem og tilbage for dem, som har noget at bestille i de gaarde, køen slynger sig forbi. I Dronningens gade og i Karl Johan holder publikum i køen selv et vaagent øie med at alt gaar i tur og orden, men nærmere pengelotteriets porte maa politiet tage affære.

Kun en passelig portion faar slippe ind ad gangen. Allerede langt oppe i gaden blev køen afdelt med visse mellemrum. Ridende politi sperrer fortauget paa tvers og manøvrerer langsomt sine heste sidelangs nedover. Paa siden og bagenfor passer konstablerne paa. Man maatte være ganske usedvanlig smart for at lure sig fra den ene gruppe til den anden eller ind i køen. Ved halvtotiden var alt udsolgt. 12,000 mennesker blev ekspederet paa vel 5 timer. Køen stod endnu ovenfor Creditbanken i Kirkegaden, da salget ophørte. Denne tætte sammenstuving i timevis af folk man antages at være adskillig farligere med hensyn til smitte end baade jernbaner og kinematografer.

Hvis køen foran pengelotteriet skal fortsætte at vokse i samme tempo som hidtil, maa det vel tages under overveielse at arrangere udsalg rundt om i byen.

Dette er sidste lodsalg før udvidelsen. Næste gang – i december maaned – bliver forholdene antagelig bedre. Direktør Andersen meddeler paa vor henvendelse, at forskjellige nyordninger er under overveielse i anledning af udvidelsen.

Mange firmaer har beklaget sig sterkt over de ødelæggelser og ulemper, som køen har foraarsaget. Flere forretningsfolk har kun med vanskelighed og besvær banet sig vei gjennem mængden, naar de skulde passere den blokerede indgang til sine kontorer. Maskinformaet Bjørnstad, Heyerdahl-Larsen & co. har faaet hele sin store speilglasrude trykket ind. Saa sterkt var mængdens tryk, at en hel del mennesker blev klemt igjennem ruden og ind i udstillingsvinduet.

Her sto køen i 1918 – fra Pengelotteriets kontor i Prinsens gate 22.