Østkantens Frognersæter.

Troldvandsstuen i betydelig udvidet skikkelse.

Trollvannstua 1928. FOto: A.B. Wilse, Oslo museum.

Aftenposten, 24.10.1918: Lege- og idrætspladse i byen er godt nok til fremme af sundhed og velvære. Men det bedste er dog byens herlige omegn, skogtrakterne i nord og vest og øst, friluftslivet der, udfarterne sommer og vinter. Det er en uvurderlig faktor.

Der trænges for den store befolkning særlige udfartssteder, som maal. Vi har Frognersæteren og Skjennungshytten. De er udmerkede og skattede. Men der behøves udfartssteder ogsaa til andre kanter, der byder paa ligesaameget af prægtig natur.

«Naturparken» paa Grefsenaasen, som er sikret ved Akers og Kristianias eiendomskjøb deroppe, betyder en saadan vinding, der skal blive en Frognersæter ogsaa paa østkanten, et valfartsted vinter som sommer for hele byen, til afveksling med Holmenkollen. Styret for Grefsenaasen folkepark, formand overlæge Tillisch,  har allerede faaet udrettet adskillig: Veiene er udbedret. Langs hele den vakre vei til Troldvandet og langs veien til det glimrende udsigtspunkt paa Grefsentoppen er bænke stillet op. En prægtig skibakke fra aasen ned til myren ved Troldvandet er under anlæg.

Og Troldvandsstua, Folkeparkens kafé, bil blive betydelig udvidet ved tilbyg. Tegninger og planer hertil er udarbeidet af arkitekt Biong, – planerne er under gjennemgaaelse ag de nævnte styre. Ovenfor hidsættes tegningen til den udvidene restaurants façade mod syd, mot Troldvandet. Den giver et hyggelig og koselig indtryk, svarende til de idylliske naturomgivelser.

[…]

Det er østkantens Frognersæter, som her vokser op; et byens udfartssted i stor maalestok under nænsom og forstaaelsesfuld behandling af naturidyllen.