Huset som synker.

Aftenposten, 24.9. 1918: For en uges tid siden meddelte aviserne, at et hus i Rebslagergangen var ramlet ned. Denne meddelelse har øiensynlig sat sindene i bevægelse hos adskillige af byens borgere. Igaar rygtedes det saaledes, at nu sto et hus paa Sagene for fald; beboerne havde varslet politiet, som igjen havde gjort bygningsmyndighederne opmerksom paa sagen.

Huset, som var blevet gjort til gjenstand for al denne omtale, er Kristianssands gade 14. Da vi aflagde stedet et besøg, patruljerede tre konstabler i gaden, og hverken barn eller voksne fik lov at gaa paa fortauget eller i gaarden. Gaarden bestaar af to etager og kjelderetage og er bygget af mur. Den har slaaet flere sprækker, og fortauget har paa enkelte steder slaaet dybe revner. Inat vaagnede flere af beboerne ved at huset sank nedover, fortæller de. Det kan imidlertid ikke have sunket saa forfærdelig meget, for som man ser af tegningen, rager endnu en del af huset op.

I gaarden bor der ca. 100 mennesker, men ingen var begyndt at flytte ud. Man afventede bygningsautoriteternes kjendelse om der var fare paa færde eller ei. Den almindelige mening hos folk, som ikke boede i huset, var, at det ikke havde noget at betyde. Melkehandlersken paa hjørnet, som førte det store ord, vidste at fortælle, at huset tilhørte en dame i Amerika, og at det var blevet bygget i 1875. Lige efter at det var færdig, var man begyndt at grave i gaden rundt det, og helt fra den tid havde det været lidt balstyrig. Det havde slaaet revner paa sig, men det holdt nok. Havde det greiet sig saa længe, stod det nok videre.

Saavidt melkehandlersken. Det mest sandsynlige er, at det voldsomme regn har bevirket, at gaden har slaaet revner. Og det sikreste er naturligvis, at sagen bliver undersøgt. Hvis det skulle vise sig, at huset er ubeboelig, vil jo det være meget uheldig nu i disse husnødens tider, men der er dog ingen grund til at tro, at saa er tilfælde.