Røde tak mellem gule trær.

Ullevål hageby 1920. Ukjent foto, Byarkivet.

Social-Demokraten, 7.9. 1918: Kristianias vakreste byparti vokser frem over Store Ullevaals jorder, og de røde tak lyser lang vei.

Hvorsomhelst du befinder dig i de nordlige strøk av byen kan du se havebyens smaa hus. De skinner i det gladeste røde mellem store, tunge trær, som nu begynder at anta høstens gulbrune farvelød.

Tar du en spasertur til Taasen, Berg eller Sogn og du vender dig mot byen, er Ullevaalsbebyggelsen det første som fanger dit øie.

[…]

Der findes ikke vakrere tomter end der hvor havebyen nu fuldføres og hvor nye hus er vokset op hele sommeren. Høit og frit ligge de i Akers friske luft, men ikke længer fra byen og arbeidet end at det er en nydelse at gaa veien.

Havebyen har allerede forskjønnet Kristianias utseende. Det er dette med de røde, bratte tak – baade i farve og form fortæller de om en ny tid. De forkynder et gjennembrud baade i arkitektur og i boligsystem.

[…]

Jeg træffer en av pionererne som nylig er kommet til ro, og jeg spør ham om hvordan tilværelsen arter sig paa de nye tomter.

– Det er som en drøm, sier han.

[…]

– Det er over 20 aar siden jeg har hat sol i mine værelser. Indtil nu har jeg fristet en kummerlig bakgaardstilværelse. Tænk Dem hva det vil si, at solen ikke naar ind i stuerne en eneste stund paa dagen. Rummene blir klamme av det, saa rent uhyggelig  raa og fugtige. Jeg vænnet mig til det paa et vis, men maatte jo flygte ut i Aker hver søndag for at faa luft. Nu bor jeg her. Nu strømmer solen ind og lyser op i hver krok i min bolig.

[…]

Rundt om mig ser jeg hjem skapes, likesaa lyse og vakre som mit eget, og folk kommer fra bakgaarde og daarlige byleiligheter og faar en fager drøm virkeliggjjort. Se barna springer over sand og græsbakke, og de trives!

[…]

Manden var virkelig begeistret. Han blev veltalende: Nu vet jeg hva boligsak er og hvad den betyr for hjemmene og slegten. Jeg maa tilstaa, at jeg tiltrods for min tidligere slette bolig – jeg kan ikke tænke paa den uten kval – lot boligagitationen passere forbi mig.

[…]

Nu ser jeg, at boligsaken er en av de største og mest betydningsfulde reformkrav i tiden. Faar vi rykket folk ut av de hæslige leilgheter og ut her, hvor solen kan komme til, danner vi en ny og bedre slegt. De lyse boliger gir bedre humør og arbeidsglæde, større sundhet og kraft.

[…]

Disse rene vægge og denne sol, hele dette vakre anlæg,  vækker sansen for det skjønne. Nu vil jeg ha billeder paa væggene, og nu taaler jeg ikke det mindste støvgran over møblerne. Nu skal det  være rent og lyst. Solen paalægger mig det. Og det er en fryd for min hustru at følge paalægget.

Manden hadde evig ret. Gode boliger skaper gode hjem og en god slegt.

Ullevaals røde tak skinner i solen og forkynder en stor ide. De er en fanfare for en ny tid.

-ns.

Du kan lese hele artikkelen i  Social-Demokraten her.