Kongeindtogsvognen til Folkemuseet paa Bygdø.

Fra kongeinntoget i 1905. Foto: Worm-Petersen, Oslo museum.

Aftenposten, 4.9. 1918: Kongeparrets indtog i Norges hovedstad i 1905 hører til de uforglemmelige minder. Og det er kun ret og rigtig, at der tages vare paa de ting, som hører indtoget til. Deriblandt den stadselige vogn, hvori kongeparret af vognmand Carl Olsen blev kjørt op til Slottet.

Vognen er i disse dage af hr. Olsen skjænket Folkemuseet paa Bygdø til opbevaring, efter at være restaureret og oppudset. […] Vognen er af hollandsk oprindelse. Den blev for en menneskealder siden anskaffet af den norske konsul i Amsterdam, Egidius, som bestilte den til et fyrstebesøg dernede. Da konsulen flyttede til Kristiania, tog han vognen med. Den blev her indkjøbt til Victoria hotel af gamle Persen og tjenstgjorde ved hentning af særlig høifornemme personer til hotellet. Da «Victoria» gik over til aktieselskab, erhvervede Olsen kjøretøiet, som da blev noget moderniseret, med gummihjul m.v. Den bibeholdt sin rang som fyrste- og æresindtogsvogn, – vore nordpolsfarere, Nansen, Sverdrup, Amundsen, er ved tilbagekomsten til Kristiania hentet i den. Og i 1905 var den altså kongeindtogsvognen. Vinteren over stod den paa Slottet. Sommeren 1906 sendtes den til Trondhjem, til kroningsfestlighederne. Den blev her brugt af prins Heinrich.

Efter kroningen kom den tilbage til Kristiania og har siden henstaaet unyttet hos vognmand Olsen, som fandt det uforenelig med vognens værdighed at lade den tjenstgjøre i den ordinære kjøretrafik.

Ogsa bymuseet paa Frogner vilde gjerne havt den celebre vogn. Men Folkemuseet har dennegang trukket det længste straa. Den vil paa museet faa plads svarende til rangen og værdigheden.

Vognmand Olsen fortjener tak for sin generøse og forstaaelsesfulde gave.