Et interview med Ibsens gamle skrædder

Briskebyveien 44 i 1925. Foto: A.B. Wilse, Oslo museum.

Social-Demokraten, 30.8. 1918: Oppe i Briskebyveien 44 – som man næsten må være kjendtmann for at finde frem til – bor en gammel, interessant mand, nemlig Ibsens gamle skrædder Hans J. Andresen. Vi avla den gamle hædersmand et besøk igaaraftes. Hans kone var syk, saa foruten at passe sit verksted var han for tiden ogsaa husets kokke. Og det er ikke altid let at klare for en mand. Andresen saa imidlertid ut til at være inde paa ogsaa dette område.

– Hvordan kom De til at sy for Ibsen? spør vi den gamle.

– Jeg fik vaktmesterposten i Arbins gate 1, samme gaard hvor Ibsen bodde. En dag da jeg stod ute paa fortauget for at feie væk smudset kom Ibsen forbi. Han skulde sin vanlige gang til Grand. Der var han nemlig to gange om dagen. Da han fik se mig stanset han op og hilste og spurte om det ikke var mig som var skrædder. Hertil maatte jeg jo svare ja. Skrædderfaget var jo min egentlige beskjæftigelse. Men da vel dette for tungt arbeide for Dem, sa han videre. Jeg kan kanske faa bruk for Dem jeg. Maa jeg faa lov til at sende bud efter Dem; naar jeg har noget at sy eller reparere? Dermed var forretningsforbindelsen knyttet. Det tok ikke mange dagene før Ibsen sendte bud efter mig. Det var væsentlig reparationer til at begynde med. Ibsen var nemlig flink til at bruke sit tøi. Senere sydde jeg en bonjour og en frakke til ham. Men for øvrig var det mest reparationer. Ja Ibsen var en snild raring det, sier Andresen. Han betalte altid mere end det jeg forlangte. Og gik jeg erende for ham, saa var det altid rikelig betaling. I Arbins gate bodde jeg i 4 aar.

– Og nu har De fremdeles meget at gjøre?

– Ja, det er sikkert. Jeg har mange og gode kunder; men desværre staar jeg fast. Jeg mangler nemlig olje til apparatet og det maa jeg ha for at faa persejernet varmt. Tidligere hadde jeg flere folk paa verkstedet hos mig. Men  nu maa jeg sende væk adskillig arbeide. Og det er sørgelig i disse tider. Jeg magter nemlig endu at utføre adskillig arbeide; men saa strander det altsaa av mangel paa petroleum.

Hans J. Andresen er født paa gaarden Berger i Skedsmo 1847 og er saaledes 71 aar gammel. Høsten 1859 – bare 12 aar gammel – kom han i skrædderlære. Efter at ha drevet en tid paa Grünerløkken med egen forretning blev han saa ansatt som vaktmester i Arbins gate 1, hvor han var i 4 aar, da han atter optok sin egentlige beskjæftigelse. For 14 dage siden feiret han guldbryllup.

Andresen er meget avholdt blant alle dem som i aarenes løp er kommet i forbindelse med ham. Han var kjendt som en ærlig og trofast arbeider, der utførte sine saker til alles tilfredshet.

Det vil ikke være for meget forlangt om den gamle mand nu faar den petroleum han trænger for at holde sin lille bedrift gaaende. Den sak skulde hurtig kunne ordnes.