Kommunal fiskemat og pølsemat i Aker fra 15. oktober.

Akers provianteringsraad har indkjøpt Osterhausgt. 7.

Social-Demokraten, 28.8. 1918: Akers kommunale matsalgskomite tok i vinter op til behandling spørsmaalet om oprettelse av et lignende fiskematkjøkken som det Kristiania nu i længere tid har kunnet glæde sig over. Vanskeligheterne var selvsagt meget store baade med hensyn til at faa passende lokaler, skaffe maskiner og tilsidst men ikke mindst at faa tak i de nødvendige raamaterialer. Men saken er nu allerede drevet frem, og nylig kunde planerne fremlægges for provianteringsraadet og Akers formandskap som approberte disse.

Komiteen pointerte meget sterkt, at oprettelse av fiskematkjøkken og pølsemakeri er en udmerket dyrtidsforanstaltning. Ikke mindst hvad fisken angaar er en propaganda paa sin plads, og komiteen finder det meget heldig at kommunen gaar foran og viser veien. Fiskepudding, seikaker og seibiff er saa god mat som man kan ønske sig.

Kommunen har for den nye bedrift indkjøpt Osterhausgt. 7, og maskinerne som er ankommet opmonteres i disse dage. Efter hvad provianteringsraadets kontor paa henvendelse oplyser, haaber man at være i drift 15. oktober. Den daglige produktion av fiskepudding skal søkes bragt op i 1000 stykker.

Varerne fra fiskekjøkenet og pølsemakeriet skal omsættes gjennem Akers kjøbmænd, som vil hente dem paa produktionsstedet til fordeling rundt i distriktet. Videre vil der selvsagt bli stor avsætning av disse varer gjennem provianteringsraadets egne billige matsalg, hvor maten ogsaa skal serveres i opskaaret stand.

Foto: Google maps