125,000 effektive stemmeberettigede i Kristiania ved høstens valg.

En økning siden 1915 av ca. 10 procent.

Fra valgkampen i Oslo ved stortingsvalget i 1921. Bildet er tatt i Youngsbakken, foran det daværende Folkets Hus. (Foto: C.M. Bringe, ArbArk)

Social-Demokraten, 13.8. 1918: De foreløbige opgaver over valgmandtallet for hovedstaden viser en effektiv økning av de mandtalsførte siden 1915 paa omkring 10 procent.

Det er en ganske betydelig vekst paa tre aar. Den forklares delvis ved, at den nye lov om fattigunderstøttedes stemmeret iaar for første gang kommer til anvendelse ved stortingsvalget. Hertil kommer saa den rent automatiske stigning.

Mandtallet over de stemmeberettigede opgjøres som bekjendt efter adressen 1. august, og folkeregistret blev i slutten av forrige uke færdig med utskrivningen. I alt sees at være indført 126,600 personer, hvorfra dog fragaar ca. 1300, hvis stemmeret er suspendert efter lovens paragraf 52. Imidlertid er de sidstes antal sterkt redusert fra sidste valg, da ikke færre end 8541 av samme grund var udelukket fra at utøve sin stemmeret. Mandtallet i 1915 kom derfor ikke op i mere end 112,000 effektive stemmeberettigede. Da de kvalifiserte vælgeres antal iaar, som nævnt, blir vel 125,000 er der altsaa en vekst tilstede paa omkring 13,000 navne eller ca. 10 procent.

Ved kommunevalget i 1916 var der 1740 voksne personer, som regnedes for at være faldt fattigvæsenet til byrde selvforskyldt og som derfor fik stjerne ved sit navn i mandtallet. Iaar er altsaa dette tal yderligere gaat ned til 1300. Man kan derfor si, at næsten alle indvaanere over 25 aar kan delta i aarets valg, saafremt de bare selv sørger for at ha stemmeretten i orden.

[…]