Det gamle og det nye.

Store Strandgate 6 før det ble revet i 1918. Foto: Narve Skarpmoen, Oslo musem.

Aftenposten 11.8. 1918: Før blev de fremmede reisende glædelig overrasket, naar de fik se byen efterat have faaet et førsteindtryk af den fra Jernbanetorvet, der som bekjendt var en uselig indgang til vor hovedstad. Bare det nu ikke kommer til at gaa omvendt. Jernbanetorvet bliver saa staselig, at der næsten er fare for, at selve byen skal blive en skuffelse. Hvis det bliver tilfældet, saa faar vi leve i haabet om, at forholdet mellem dens entré og dens indre aare vil blive det neste, og imidlertid glæde os over, at Jernbanetorvet virkelig bliver saa pent, som det nu tegner til at blive.

[…]

Samtidig med reisningen af Amerikalinjens nye hus foregaar nedrivningen af de gamle bygninger. Hotel Kong Olafs ærværdige hus, Lille Strandgade 1, maate vige for det nye hus allerede i slutten af 1915, og de smaa gamle murhuse 3 A og 3 B i samme gade og nr. 4 og 2 B i Store Strandgade maatte dele dets skjæbne.

Husene til Jernbanetorvet nr. 2 og 3 og hjørnegaarden Store Strandgade 6 fik en galgenfrist paa halvandet aar siden, men nu skrider den uundgaaelige nedrivning frem med kjæmpeskridt. Store Strandgade 6 var en typisk Kristiania-gaard med svalegange mod gaardsrummet. I gaarden har hotel Børsen i mange aar holdt til huse.

Det er synd, at næsten alle de store moderne bygninger, som er reist og reises i denne tid, kræver saa meget af det, som stod igjen fra gamle dages Kristiania. Det havde været langt at foretrække, om det i stedet havde gaaet ud over noget af den indtrængende kasrnebebyggelse fra den nyere tid, som vor by har saa stor overflod paa.