Hurra for musikkpaviljongen!

Foto: A.B. Wilse, ca 1920-25, Oslo museum.

I dag er det hundre år siden musikkpaviljongen i på hjørnet av Universitetsgata og Karl Johans gate ble høytidelig innviet. Den gamle «Paddehatten» som hadde vært et av byens mest omtale byggverk gjennom mange år, var blitt revet tidligere på sommeren, og nå var det klart for den nye tid.

Bygging av musikkpaviljonger var ikke noe man tok lett på før i tiden, og det var betydelige arkitektnavn som var i sving. Det var Hjalmar Welhaven som hadde tegnet Paddehatten tilbake i 1880, mens Christian Morgenstierne og Arne Eide hadde tegnet den nye som står der ennå.

Avisene dekket både byggingen og åpningen, og særlig Aftenposten hadde fulgt prosessen tett. I slutten av juli hadde de intervjuet dirigenten Ole Olsen, som sjekket akustikken ved hjelp av håndklapp. Han foretrakk for sin del paviljonger som var bygget i tre, men heldigvis var taket på den nye i det minste i treverk, og selve kuppelen var hul.

Reportasjetegning: Ole Olsen sjekker akustikken.

Olsen var for øvrig av den oppfatning at den gamle var langt bedre enn sitt rykte: «De gamle trematerialer var godt indspillet. Havde det været tørveir en maaneds tid saa skjalv gamlingen under os, naar vi spillede. Hele pavillonen sang med», mente Olsen, som sammenlignet paviljongen med en cremoneser – en gammel fiolin.

Aftenposten unnslo seg heller ikke for å bryte hull i byggegjerdet for å formidle bilde av den nye paviljongen til sine spente lesere. Rundt fotograf Eyjolfsson samlet det seg en stor skare skuelystne, «da han med et vældig jernspet forøvede det nødvendige indbrud, saa flisene føg».

Både Ole Olsen og divisjonsmusikkdirektør Gundersen dirigerte under åpningskonserten, der publikum fikk høre både kongesangen, Christian Bloms ouverture til «Sønner af Norge», samt musikk av Johan Svendsen og Edvard Grieg og mere til. Operasanger Harald Steen sang tenorsolo til «de norske fædrelandssange».

Alle var enige om at det hadde vært en fin konsert, og Dagbladet konstaterte at de eneste som beklaget tapet av den gamle paviljongen var byens vittighetsaviser: «Inspirationskilden til nitti procent av alt det vidd og humor som de i det siste snes aar har præsteret er nu forsvundet», skrev Dagbladet, som mente at «et stykke av det gode, gamle Kristiania er gaat over i historien».

Her kan du lese om den gamle «Paddehatten» som sto der før.