En familie paa 7 medlemmer fra den kolerasmittede baad ankommet til Kristiania og anbragt i interneringsanstalten.

"Lusern", Vahls plass.

Aftenposten, 15.7. 1918: Med kolera og lignende epidemier er der internationalt organiseret det mest mulig betryggende efterretnings- og interneringsvæsen. […]

Igaar indløb saaledes til Kristianias sundhedsmyndigheder telegrambesked om, at en trælastarbeiderfamilie paa 7 medlemmer, mand, kone og 5 barn, som fra Petrograd havde medfulgt «Ångermanland» til Stockholm, lørdag var viderereist med jernbanen til Kristiania. Umiddelbart efter ankomsten hid blev hele familien bragt til kommunens nye, prægtige interneringslokale paa Vahls plads, oprettet for paakommende epidemiers skyld og taget i brug for et par aar siden. Kristiania staar i det hele nu godt og betrygende rustet forsaavidt. Der er i interneringslokalet 50-60 senge. De indlagte forpleies paa kommunens bekostning i hele inkubationstiden, – det er i den tid, som antages at hengaa fra øieblikket for en mulig smitte og til et mulig sygdomsudbrud, i almindelighed en 5 dages tide. Selvfølgelig holdes disse mistænkelige strengt isoleret. Men ellers lider de ingen nød.

Den igaar internerede familie viste sig for øvrig ved undersøgelsen i dag at være fuldstendig frisk. Men interneringen skal opretholdes inkubationstiden til ende.

[…]