Ogsaa Vestkanten faar sin fiskekafé.

Nürnberger Hof til staten.

Drammensveien 2 ca 1920. Oslo museum.

Morgenbladet, 3.6. 1918: Der har i nogen tid været drevet underhandlinger mellem indehaveren av det forhenværende «Nürnberger Hof» – nuværende terrassekaféen – og fru Betzy Kjelsberg, som paa statens vegne har villet kjøpe den til en fiskekafé for Vestkanten. Forhandlingerne er nu paa det nærmeste bragt i orden, og salgsforslaget er oversendt departementet til godtagelse.

Den nye fiskekafé vil bli hilst med glæde av Vestkantens kontorfolk – særlig kanskje av alle de mangfoldige statsfunktionærer som etterhaanden har faat sine kontorer i Petersburgkomplekset.

Kaféen vil ogsaa faa nyde godt av statsministerens specielle overopsyn – hr. Knudsen har nemlig sin privatleilighet i etagen over.