Udfarten igaar.

Framnesferga i 1932. Foto: HC Neupert, Folkemuseet.

Aftenposten 27.5. 1918: Hvis nogen tidligere har benegtet sommerens nærvær, maatte al benegtelse ophøre igaar. Søndagen stod hvad solskin, veir og deilighed angik fuldt paa høide med midtsommerens mest varmefyldte dage. Folk flygtede fra byen i store skarer. Med lommer og rypesækker fyldt af tidens knappe rationer drog de ivrigste afgaarde tidlig om morgenen. De mindre ivrige nød de retfærdiges hvile og søvn en stund udover formiddagen, men saa blev varmen for meget ogsaa for dem. Ung og gammel, høi og lav vandrede de til nærmeste trikke- eller færgeholdeplads. Og stedet de fleste drog hen var Bygdø. Trikkerne til Bygdø[1]Skøyen stasjon gik fuldt besat og med mange ekstratrikker hele dagen og ved Framnæs-færgen var der lang, lang kø. […] Men ogsaa trikkerne til Ekeberg og Holmenkollen og de mange smaa fjordbaade var overfyldt. I lokaltogene var der heller ikke megen god plads.

Enkelte modige vikinger tog ogsaa aarets første bad. Pigebadet i Grønlien og Filipstad guttebad aabnede igaar og næste søndag aabner Hovedøen. Vandet er slet ikke saa aller verst – der er omkring 16 grader. Ja – det var en deilig dag igaar.

References

References
1 Skøyen stasjon