Borgerrepresentantene 1800-37

Fram til formannskapsloven trådte i kraft i 1837 var innbyggerne representert gjennom de «eligerede mænd» eller borgerrepresentantene. Disse ble formelt utnevnt av statlige myndigheter, men var langt på vei et selvrekrutterende nettverk.

Her er en liste over de som satt som borgerrepresentanter i tidsrommet 1800-38 med funksjonstid. Listen er satt sammen  av Lajos Juhàsz og er opprinnelig trykket i tidsskriftet St. Hallvard i 1977.

 

Mogens Larsen Monsen ca 1765-1804

Jørgen Pløen ca 1786-1812

Paul Clausen ca 1786-1812

Jens Edslef ca 1787-1809

Søren Horster 1792-1815

Haagen Mathiesen 1794-1814

Johan Ludvig Riis 1795-1812

Mathias Calmeyer 1795-1804

Christian Schibsted 1796-1806

Jørgen Tandberg 1799-1806

Ole Morten Berner 1799-1807

John Collett 1801-1810

Erich Thurmann 1804-1817

Lars Smith 1804-1816

Ener Holm ca 1806-1816

Daniel Schäfer ca 1806-1816

Søren Wang 1807-1816

Rasmus Schriver 1809-1819

Hans Thorn Thoresen ca 1810-1816

Johan Fabritius 1812-1824

Jacob Nielsen 1812-1818

Thiomas Joh. Heftye 1812-1816

Ernst Hiøring 1814- formannskapet til 1838

Jens Thyrholm ca 1815-1826

Johan Henrik Bruun 1816-1825

Westye Egeberg sr. 1816-1821

Axel Petersen 1816-1826

Erich Borgstrøm 1816-1820

Jørgen Young 1816-1835

Christian Heyerdahl 1816-1831

Jørgen Peter Steffens 1817-1825

Morten Anker 1818-1825

Otto Collett 1819-1832

Torger Torgersen 1820-1820

Jacob Bølling 1821-1832

Niels Rosenberg 1821-1832

Nicolai Andresen 1824-1832

Christian Eger 1825-1827

Jacob Meyer 1825-1832

Morten Berner 1825-1837 (?)

Claus Winther 1826-1826

Jens Linnaae 1826-1836

Thor Olsen 1827-1835

Henrik Resch 1827-1833

Erik Jensen Sætrand 1831-

Niels Ytteborg 1832-

Christopher M. Thinn 1832-

Sophus Lihme 1832-

Johannes Th. Heftye 1832-

Jacob Fr. Chr. Glückstad 1832-

Hans Faye 1833-

I.A. Hanson 1833-?

Andreas Tofte 1835-

Christian Benneche 1835-

Christian Schou 1835-1837/8

Hans Peter Werner 1835-

Paul Fredrik Bertelsen 1835-

Thorvald Holmsen 1836-

 

Kilde: Lajos Juhàsz, St. Hallvard 1977