Udskrivningen af heste til landbruget begyndte i dag.

Også i Slottsparken ble hestene tatt i bruk til potetdyrkingen. Foto: 1917-18, ukjent fotograf, Oslo museum.

Aftenposten, 6.5. 1918: Hestene forsvinder mere og mere fra gadebillledet. Det er ikke automobilerne, som fortrænger dem, men bønderne, som trænger dem.

Oprindelig var det meningen, at 1200 heste skulde udskrives fra byen. Men dette tal reduceres til 8 a 900. For det første har en del hesteeiere frivillig bortsat sine heste til forbindelser udenfor byen. For det andet har den tidligere vaar bevirket, at bønderne ikke behøver saa mange heste, som man fra først af troede. Kristiania amt for eksempel, som var tildelt 50 heste, oplyser nu, at de kan undværes. Antallet til Smaalenene og Akershus vil ogsaa blive reduceret.

Det var livlig paa Festningspladsen i formiddag, da udskrivningen tog sin begyndelse. Hestene i dag gik udelukkende til Akershus amt. Udskrivningen fortsætter baade i morgen og onsdag.

Fire bedømmelseskommissioner arbeider. Hver kommission bestaar af en dyrlæge, af en hestekyndig bymand og en gaardbruger. Hestene bliver meget nøie undersøgt, saa veiet paa stadsvegten, og tilslut havner de i Fæstningens stalde, hvor bønderne efterhvert henter dem.

Det var mange fornøiede gaardbrugere at se paa Fæstningspladsen i formiddag. De byfolk, hvem tvangsudskrivningen rammede, saa derimod ikke fuldt saa fornøiede ud.