Representantskapet 1837

Det første representantskapsvalget ble avholdt i 1837. Disse ble innvalgt:

 

Aars, Niels                                        Høyesterettsassessor

Andresen, Nicolai                           Kjøpmann

Arentz, Michael Smith                   major

Benthien, An. Chr.                          tømmermester

Berg, Jens Chr                                  justitiarius

Biermann, Frederick G.                  marketenter

Bølling, Jacob                                  statshauptmann og baker

Duborgh, Peter                               konsul

Dybwad, Jacob                                Kjøpmann

Eckmann, Lorentz Petter               hattemaker

Egeberg, Westye                             konsul

Erichsen, Erich                                 Høker

Eriksen, Mons                                 høker

Faye, Hans                                       konsul

Forseth, Ole                                     Garvermester

Foss, Herman                                  artillerikaptein

Gluckstad, Jacob                             Kjøpmann

Grøndahl, Christopher                  boktrykker

Heftye, Fredrik Davidsen              Kjøpmann

Heftye, Johannes Th.                     Kjøpmann

Hesselberg, Søren                          malermester

Heyerdahl, Ole Dorph                    rittmester

Holst, Poul                                        Høyesterettsassessor

Meyer, Jacob                                   rittmester

Møller, Peter                                   apoteker

Nerdrum, Ole                                  bordskriver

Nickelsen, Nicolai Godtfred          Kjøpmann

Nielsen, Jacob                                 Kjøpmann

Olsen, Thor                                      Kjøpmann

Rasch, Lars                                       Overrettsprokurator

Stang, Frederik                                Høyesterettsassessor

Stolt, Jørgen                                    farger/borgerkaptein

Sørensen, S.A.V.                             Høyesterettsassessor

Thorsen, Mogens                           skipskaptein/reder

Rye, J H                                            Høyesterettsassessor

Bergstrøm, Alexander                   kobbersmed

 

Tilbake til kommunestyreoversikten