Medlemmer av kommunestyret

Her er en oversikt over medlemmene av kommunestyret i Christiania fra 1837 og et stykke framover. De er sortert på forskjellige måter, se inndelingen under. Kommunestyret var delt i to – et formannskap med 12 medlemmer og et representantskap med 36 representanter. Formannskapet møttes ofte (?), representantskapet sjeldnere, til å begynne med bare to ganger i året.

Denne siden inngår i Oslohistories nettverksprosjekt.

Formannskapet

Formannskapet ble valgt ved særskilt valg hvert annet år. De 12 medlemmene rullerte slik at halvparten gikk ut hver gang. Dersom et medlem falt fra, ble det umiddelbart arrangert suppleringsvalg.

1837-38

1839-40

 

Representantskapet

Representantskapet ble valgt ved særskilt valg hvert annet år. De 36 medlemmene rullerte slik at halvparten gikk ut hver gang. Dersom et medlem falt fra, ble plassen stående tom.

1837

1839