Hans Peter Werner

Hans Peter Werner (1802-1840). Født i Christiania. Gift med Anne Marie Ringel. I 1838 bosatt i Kirkegata 22, vegg i vegg med sin mor, Madame Werner, som drev hotell her i mange år. Borgerrepresentant og medlem av formannskapet fra 1837 til sin død i september 1840 (1837-38, 1839-40).

Kjøpmannen og den tidligere borgerrepresentanten Jens Thyrholm var en slags onkel (gift med Maren Petrea Werner) og testamenterte sin formue til Hans Peter Werners barn.