Hans Faye

(Oslo museum)

Hans Faye (1797-1852). Kjøpmann.

Svigersønn til Jacob Nielsen. Svoger til Ulrik Anton Motzfeldt og August Christian Manthey. Søster Ingeborg svigerdatter til Jens Moestue (død 1813). Sønnen Jacob er svigersønn av Johannes Thom. Heftye og svoger til Thomas Heftye. Fayes kusine gift med Martin Hansen.

Bosatt 1838: Prinsens gate 10 (matrikkelnr 42).

Bystyrets representantskap: 1837-49.

Norske selskab fra 1829.