Formannskapet 1839-40

Bergstrøm, Alexander                kobbersmed

Foss, Herman                               artillerikaptein

Rye, J H                                         Høyesterettsassessor

Benneche, Chr                             Kjøpmann

Bertelsen, Paul Fredrik               Kjøpmann

Holmsen, Thorvald                     Kjøpmann

Sætrand, Erick Jensen                Høker og garver

Thinn, Christopher Monsen      Blikkenslager

Werner, Hans Peter                    Kjøpmann (dør september 1840)

Ytteborg, Nils Jensen                  Salmaker

Olsen, Thor (erstattet Werner i oktober 1840)

Bretteville, C.Z.                            byråsjef

Randklev                                       Overrettsprokurator

Andreas Tofte og Sophus Lihme ble valgt i første runde, men  benyttet anledningen til å trekke seg fordi de hadde sittet en periode. Det ble straks avholdt et suppleringsvalg der Bretteville og John Randklev ble valgt.

Ole Forseth og Andreas Schjerven fungerte som som reserver for Rye og Foss våren 1839, fordi de skulle på Stortinget.

Tilbake til kommunestyreoversikten