Formannskapet 1837-38

Politistasjonen i Rådhusgata 7. Tegning Peter Andreas Blix, Oslo museum.

Da formannskapsloven trådte i kraft fortsatte de som fra før var «eligerte menn» som formannskapsmedlemmer. De ble sittende til det første ordinære formannskapsvalget i desember 1838.

Benneche, Chr                        Kjøpmann

Berner, Martin                        Garvermester

Bertelsen, Paul Fredrik          Kjøpmann

Foss, Herman                          artillerikaptein (ordfører i 1838)

Hiøring, Ernst                          Kjøpmann (syk, erstattes av Bergstrøm mars 1838)

Holmsen, Thorvald                 Kjøpmann

Lihme, Sophus                         Kjøpmann

Rye, Johan H                            Høyesterettsassessor

Schou, Chr                                Kjøpmann

Sætrand, Erick Jensen            Høker og garver

Thinn, Christopher M.            Blikkenslager

Tofte, Andreas                        Kjøpmann (ordfører i 1837)

Werner, Hans Peter                Kjøpmann

Ytteborg, Nils Jensen             Salmaker (viseordfører)

Alexander Bergstrøm             kobbersmed (erstatter Hiøring fra mars 1838)

Tilbake til kommunestyreoversikten