1ste mai i Kristiania.

Frem i demonstrationstoget, kvinder som mænd!

1. mai 1915, barnetoget på vei nedover Karl Johans gate. (Foto: Ukjent, ArbArk)

Social-Demokraten, 30.4.1918: 1ste-mai-dagens arrangement i Kristiania begynder med barnedemonstrationen paa Dælenengens idrætsplads kl. 10½ formiddag.

Til samlingspladsen gaar der barnetog fra de forskjellige kredser. Paa Sagene samles barnetoget ved Bjølsen park. I Oslo samles toget ved arbeiderboligen i Aakebergveien. Paa Grünerløkken opstilles barnetoget paa lekepladsen ved Søndre gate.

For centrum og vestkanten samles barna ved Folkets hus, hvor barnelaget stiller med sin fane. Paa alle disse steder samles barna kl. 9½ for med guttemusikkoprs i spidsen at marsjere til Dælenengen.

Paa Dælenengen blir der musik av guttekorpsene. Sang av Sangerforbunndets Kristiania-avdelinger, og tale av lærer Per Kviberg og sekretær Carl Øien. Tilslut idrætsopvisninger av Torshaug idrætsforenings guttelag.

Forældrene opfordres til at la barna faa med flag i toget. Røde flag, hvis man har, eller norske flag.

[…]